עוד 26 פעילויות אטרקטיביות ומהנות במיוחד מסדרת Look To Learn.
פותחו בהתאם לבקשות משתמשים לאור הניסיון המוצלח שנצבר עם Look to Learn.

הפעילויות מחולקות לשלושה תחומים:

  • סיטואציות - מצבים משעשעים. תמונה אינטראקטיבית המופעלת על ידי מבט על איזורים שונים בתמונה.
  • צלילים - פעילויות סביב נושא נגינה ומוסיקה.
  • כישורים - פעילויות מהנות המאמנות את המשתמש ברכישת כישורים להם יזדקק בשימושו במיקוד מבט.

חבילת הפעילויות ניתנת לרכישה רק כתוספת ל- Look to Learn.