רקע

לצורך שימוש בגריד 2 בשפות לא לטיניות, יש צורך לשנות את אחת מהגדרות השפה בלוח בקרה (הגדרת השפה לתוכניות שאינן תוכניות Unicode). בפרט, בשימוש בגריד 2 בעברית, בערבית או ברוסית, יש לקבוע את השפה כך שתהיה עברית, ערבית או רוסית בהתאמה.

במידה והתוכנה מופעלת באחת מהשפות הללו ללא שינוי השפה בלוח הבקרה, מרבית תפריטי התוכנה מוצגים בצורה משובשת, ובלוחות לא ניתן לראות את השפה.

איך לשנות את ההגדרה בלוח הבקרה (Control Panel)

ההסבר להלן מתייחס למחשב עם חלונות 7 ותפריטים בעברית. התהליך דומה במחשבים עם מערכת הפעלה חלונות הפועלת עם תפריטים בשפות אחרות וכן עם מערכות הפעלה אחרות של חלונות.

  • הפעל את לוח הבקרה של מערכת חלונות (לוח הבקרה זמין בד"כ בכפתור התחל של חלונות).

  • על המסך מוצג לוח הבקרה. במידה והלוח מכיל הרבה איקונים, בחר משמאל באפשרות הצג לפי קטגוריה:

  • בלוח הבקרה בחר באפשרות שעון, שפה ואיזור. מוצג החלון הבא.

  • בחלון שנפתח בחר באפשרות אזור ושפה. מוצג החלון איזור ושפה:

  • בחלון אזור ושפה בחר בלשונית ניהולי (ראה בצילום המסך לעיל). מוצג החלון הבא:

בחלקו התחתון של החלון מוצגת השפה לתוכניות שאינן תוכניות Unicode. כמוסבר למעלה, שפה זו צריכה להיות זהה לשפה בה ברצונך להפעיל את גריד 2.
אם שפה זו אינה זהה, הקש על הכפתור שינוי איזור המערכת ובחלון הקטן שנפתח בחר את השפה המתאימה. לאחר שינוי השפה על המחשב לבצע איתחול מחדש ולאחר מכן ניתן יהיה להשתמש בתוכנת גריד 2 בשפה הנדרשת.

בהצלחה!