כפי שרבים מכם שמעו, ה – CMA, המקבילה האנגלית ל"רשות התחרות" בישראל,  קבלה החלטה דרמטית לחייב את Tobii למכור את Smartbox, החברה שמאחורי גריד 3 וגריד לאייפד. ההחלטה מהווה למעשה ביטול של המיזוג בין שתי החברות. היא התקבלה בעקבות החשש של ה – CMA שהמיזוג יביא להקטנת התחרות בתחום התת"ח ובכך יוביל לפגיעה במשתמשים.

בהינתן גודל העסקה הקטן, ההתערבות של ה – CMA היא חריגה, אולם החשש מהפגיעה באוכלוסייה המיוחדת המשתמשת בפתרונות של שתי החברות, הביא להתערבות זו.

בפוסט זה ננסה להסביר מעט יותר על התהליך וההחלטה, ועל משמעויותיה.

 

מה קרה?

באוגוסט 2018 חברת Tobii הודיעה על רכישת חברת Smartbox. המטרה העיקרית של הרכישה הייתה להעביר את גריד 3 לבעלות Tobii ולהפוך אותו למוצר התוכנה המוביל שלה. באוקטובר 2018 החלה חקירה של ה – CMA, שנועדה לקבוע האם הרכישה עלולה להביא לפגיעה במשתמשים במוצרי תקשורת תומכת וחליפית. לאחר סדרת החלטות ביניים, ב – 15 לאוגוסט השנה, פרסם ה – CMA החלטה סופית, המבטלת את המיזוג, ומורה ל – Tobii למכור את Smartbox.

 

מה היו נימוקי ה – CMA?

Smartbox ו – Tobii פועלות שתיהן בשוק התקשורת התומכת והחליפית. ה – CMA חשש שהקטנת התחרות כתוצאה מהמיזוג, תביא להקטנת  ההשקעה במחקר ובפיתוח ותגרום להקטנת היצע המוצרים ולעליית מחירים לצרכנים. כמו כן, ה – CMA חשש שבטווח הרחוק יותר, החברה הממוזגת תקטין את היכולת של מצלמות מיקוד מבט אחרות לעבוד עם גריד 3, ובכך תפגע התחרות עוד יותר.

Tobii סברה שהמיזוג דווקא ישפר את השירות למשתמשים, אולם ה – CMA דחה עמדה זו.

 

מה יקרה עכשיו?

בהנחה ש –  Tobii לא תנסה לבלום את ההחלטה ע"י פנייה לבתי המשפט, ה – CMA יקציב ל – Tobii פרק זמן מסוים למכירת Smartbox, לרוכש שיאושר על ידם. פרק הזמן הצפוי הוא חצי שנה. שתי החברות ימשיכו להתנהל כחברות נפרדות בתקופת הביניים, כפי שהתנהלו מאז הוציא ה – CMA הוראה בעניין בתחילת השנה.

מה המשמעות לגבינו בישראל?

להחלטה של ה – CMA אין משמעות מיוחדת בישראל, מעבר להשלכותיה הכלליות על מצב התחרות ועל ההשקעה בפיתוח בתחום התת"ח בעולם, שמהם אנו כמובן מושפעים.

מאז הרכישה ועד היום, הדברים בישראל עבדו כמו לפני הרכישה – די-בור המשיכה להיות הנציגה הבלעדית של גריד 3 וגריד לאייפד, ודגש הנציגה הבלעדית למצלמות Tobii. איננו צופים שינויים בנושא.

גם בנושא התמיכה של גריד 3 באינטגרציה עם המצלמות של Tobii איננו צופים שינוי, ואנו סבורים שהבעלים החדש של Smartbox ימשיך במדיניות הקיימת של שיתוף פעולה בין החברות המתחרות.

 

ביאורי מונחים

Tobii – חברה שוודית, הבעלים של Tobii Dynavox, העוסקת בתחום התקשורת התומכת והחליפית. המוצר העיקרי של Tobii הנמכר בארץ הוא מצלמת מיקוד המבט שלה.

Smartbox – חברה אנגלית, המפתחת ומשווקת מוצרי חומרה ותוכנה בתחום התת"ח. המוצרים המובילים של החברה הם התוכנות גריד 3 וגריד לאייפד, ששניהם נמכרים בארץ.

CMA – Competition Market Authority – הגוף האנגלי הממונה על הבטחת תחרות בשוק. גוף זה חוקר מיזוגים בין חברות, במידה שיש חשש שמיזוגים אלה ישפיעו לרעה על הצרכנים. ה – CMA רשאי להטיל מגבלות על החברה שנוצרה כתוצאה מהמיזוג, ואף להורות על ביטול מיזוגים.