יישום "כתיבה תומכת"

היישום יעלה לאתר הקהילה בימים הקרובים
מטרת היישום
 • תרגול של  כתיבה פונטית מלאה, וביסוס הניקוד
 • התרגול ניתן ברמות תמיכה ותיווך מדורגות
למי מיועד היישום?

היישום מיועד למשתמשים לומדי קרוא וכתוב בשלב רכישת הניקוד והכתיבה המצרפת

יישום כתיבה תומכת כולל תוסף בשם "היגוי אות"

תוסף היגוי אות מבוסס על שיטת טיפול בשם זה, שפותחה באוהל שרה. התוסף כולל סדרת סרטונים המסייעים בשליפת האותיות, תוך דגש על הגייה נכונה.

מבנה היישום
סדר הצגת המילים

המילים מוצגות לפי סדר סימני הניקוד הנלמדים בשיטות קריאה מקובלות – פתח, חיריק, חולם, סגול, שורוק

בכל רמה מוצגות בתחילה מילים הכוללות רק את סימן הניקוד של אותה רמה, ובהמשך מוצגות מילים הכוללות גם סימני ניקוד מרמות קודמות

המילים מוצגות על פי רמות מורכבות פרוזודית – בכל רמה המילים מחולקות למבני מילה והברה בסדר קושי עולה

רמות תמיכה

לכל מילה נבחרת יש חמש רמות תמיכה בכתיבה:

 1. כתיבת צירוף פותח בלבד
 2. סידור של רצף הצירופים במילה
 3. כתיבת המילה השלמה עם מספר מסיחים קטן
 4. כתיבת המילה השלמה במקלדת, עם תמיכה חזותית מלאה
 5. כתיבת המלה השלמה במקלדת, עם חיזוק רציף לבחירות נכונות
תוסף היגוי אות
 • סדרת סרטונים.
 • כל סרטון כולל ג'סטה מתאימה "תומכת זיכרון" לשליפת האותיות וסימני הניקוד.
 • הסרטונים משולבים ברמות התמיכה השונות
עוד על היישום
 • היישום מגיע מוכן עם מאות מילים לתרגול, עם מערך חיזוקים מובנה, באופן המאפשר שימוש עצמאי על ידי הלומד
 • סדר הצגת המילים, רמות התמיכה והתיווך המדורג מציעים לאנשי המקצוע כלים להקניית יכולת הקריאה והכתיבה
נשמח להערות והצעות, בהצלחה בשימוש ביישום!!!

למטה – סרטון המדגים את אופן השימוש