בכדי לשנות את הטקסט שנשלח לאזור הכתיבה, בחר בתא ולחץ על עריכה באזור הפקודות (בצד ימין). שינוי הטקסט לא ישנה את כותרת התא.

בכדי לשנות את הכותרת של התא לחץ על שינוי כותרת בלשונית ראשי בתפריט. הקלד את הכותרת החדשה ולחץ על מקש Enter במקלדת. שינויי הכותרת לא ישנה את הטקסט בתא.

* טיפ

אם אין הבדל בין תוכן התא לכותרת, שקול שימוש בתא כתיבה (לא מתקדם)