כאשר נבחר תא, יופיעו עיגולים בפינות התא. ניתן לגרור את העיגולים בכדי לשנות את גודלו של התא.

התאים לא חייבים להיות ריבועים וניתן לשנות את גודלם בהתאם לצרכים.

*טיפ

הרחק את כל התאים הקיימים מהתא אותו אתה מגדיל בכדי לוודא שהם לא ימחקו.