צור בדרך הרגילה תא המכיל את הסמל הראשון, ולאחר מכן לחץ על עריכת תמונה.

השתמש בכלי בחירה בכדי לסמן מלבן מסביב לסמל הראשון. באפשרותך ללחוץ ולגרור את אחת הפינות בכדי לשנות את גודל הסמל. באפשרותך גם לגרור את התמונה למיקום הרצוי בתא.

כעט לחץ על הוספת תמונה בכדי לחפש ולהוסיף את הסמל השני.

חזור על התהליך של שינוי הגודל והמיקום בעבור הסמל השני. כשתסיים לחץ על אישור.