לחץ על הלשונית מבנה בשורת התפריט. 

הכפתורים בלשונית מבנה מאפשרים לך להגדיר את מספר השורות והעמודות בלוח ולקבוע את גודלן.

הוספת שורה או עמודה

בחר תא צמוד למקום בו אתה רוצה להוסיף שורה או עמודה, ובחר באחת מאפשרויות ההוספה בתפריט: מלמעלה, מלמטה, מימין או משמאל לתא המסומן.

 

מחיקת שורה או עמודה

לחיצה על אחת מן האפשרויות הללו תמחק את השורה או את העמודה בה נמצא התא שנבחר.

*טיפ

אם מחקת בטעות תאים שלא רצית למחוק, תוכל ללחוץ על האפשרות ביטול בתפריט (או על Ctrl+z במקלדת).

שינוי גודל שורה או עמודה

בחר תא בשורה או בעמודה אותה תרצה להגדיל או להקטין, ולאחר מכן לחץ על גובה שורה או רוחב עמודה ובחר בגודל הרצוי.

*טיפ

תוכל לשנות את הגודל למספר שורות או למספר עמודות בו זמנית. בכדי לעשות זאת בחר ביותר מתא אחד ע"י החזקת המקש Ctrl או Shift במקלדת בעט הבחירה.

מבנה תא

לחץ על מיקום טקסט בכדי לבחור האם הכותרת תופיע מעל או מתחת לסמל. שים לב כי בחירה זו תשפיע על כל התאים באותו יישום.

מרווח בין תאים

בכדי לשנות את המרווח בין תאים, לחץ על מרווח ובחר מתוך הרשימה. גם בחירה זו תשפיע על כל הלוחות ביישום.