במצב עריכה, לחץ על תא וגרור אותו למיקום הרצוי. במידת הצורך, גריד 3 יארגן מחדש את התאים בלוח בכדי לפנות מקום לתא החדש.

בכדי להחליף בין שני תאים, לחץ על אחד מהם וגרור אותו לכיוון השני.

*טיפ 

אם תרצה להזיז או להעתיק תא ללוח אחר, העתק אותו ללוח העריכה (באמצעות לחיצה ימנית על העכבר ועל העתק בתפריט, או באמצעות לחיצה על Ctrl+C במקלדת), פתח את הלוח החדש, בחר במיקום החדש, לחץ על המקש הימני בעכבר ועל הדבק (או על Ctrl+V במקלדת).