לחץ על התפריט ולאחר מכן על הגדרות ועל נגישות. בהגדרות נגישות לחץ על עכבר ומצביעים אחרים.

בחירה

קבע כיצד לבחור תא – על ידי הקשה, על ידי החזקה, על ידי השהייה או על ידי לחיצה על מתג.

אפשרויות נוספות תוצגנה בהתאם לשיטת ההפעלה שנבחרה, למשל זמן ההשהייה או הופעת שעון ההשהייה.

l3-4-1

ניתן להימנע מבחירות לא מכוונות ע"י מניעת בחירות חוזרות למשך פרק זמן מסוים.

הדגשה

שנה את הצורה בה מודגש התא עליו המשתמש מצביע. תוכל לשנות את צבע הגבול או את צבע המילוי ואף להגדיל את התא.

l3-4-2

שליטה במחשב

אפשרויות להקשת עכבר באמצעות גריד 3 לצורך שליטה והפעלה של שולחן העבודה ושל תוכנות שונות.

בחר באחת מהאפשרויות – ללא הקשה, הקשה באמצעות השהייה, הקשה באמצעות מתגים או התקרבות להקשה. תוצגנה אפשרויות נוספות בהתאם לשיטת ההפעלה שנבחרה.

התקרבות להקשה

יכולת זו מאפשרת למשתמש להקיש באופן מדויק גם על מטרה קטנה, וזאת באמצעות הגדלה מדורגת של האזור. ניתן לכוון את רמת ההגדלה ומשך ההתקרבות לפי צרכי המשתמש.

ניתן להשתמש באפשרות זו גם עבור משתמשי מיקוד מבט.