התקדמות

בחר בתבנית הסריקה – סריקת תאים אחד אחרי השני, לפי שורות, לפי עמודות או לפי אזורים מותאמים אישית.

בחר כיצד תתקדם הסריקה – באופן אוטומטי או באופן ידני עם לחיצה על מתג.

הדגשה

בחר כיצד יופיע התא המודגש במהלך הסריקה, באמצעות צבע ו/או הגדלה, בחר האם יתבצע שימוש בחיווי שמיעתי.

בחירה

קבע באיזה מתג ייעשה שימוש בכדי לבצע בחירה.

אפשרויות נוספות

בחר האם לדלג על תאים ריקים, האם לאפשר היפוך כיוון הסריקה, האם לאפשר עליה רמה אחת למעלה והאם לאפשר ביטול סריקה.

בכל עט ניתן ללחוץ על בדיקה לבדיקת ההגדרות.