לחץ על התפריט ולאחר מכן על הגדרות, על נגישות ועל מתגים.

בחר האם תשתמש בסריקה עם מתגים, בהזזה רב כיוונית או בחלוקה לקבוצות. כעת לחץ על מתגים ועל מתאם מתגים ומסננים.

אם הנך משתמש במתאם מתגים של Smartbox, בחר ברשימת מתאמי המתגים באפשרות ג'ויסטיק. תוכל גם להשתמש במקלדת, בעכבר, במכשירים נוספים או אפילו במסך המגע שלך כמתג יחיד. לחץ על המתג (ים) שלך בכדי לבדוק את החיבור – אחד מהמספרים למעלה אמור להילחץ ויופיע איור של מתג ירוק.

*טיפ

תוכל לסנן לחיצות קצרות ולחיצות חוזרות בכדי להתעלם מלחיצות לא מכוונות.

התקדמות

בחר בתבנית הסריקה – סריקת תאים אחד אחרי השני, לפי שורות, לפי עמודות או לפי אזורים מותאמים אישית.

בחר כיצד תתקדם הסריקה – באופן אוטומטי או באופן ידני עם לחיצה על מתג.

הדגשה

בחר כיצד יופיע התא המודגש במהלך הסריקה, באמצעות צבע ו/או הגדלה, בחר האם יתבצע שימוש בחיווי שמיעתי.

בחירה

קבע באיזה מתג ייעשה שימוש בכדי לבצע בחירה.

אפשרויות נוספות

בחר האם לדלג על תאים ריקים, האם לאפשר היפוך כיוון הסריקה, האם לאפשר עליה רמה אחת למעלה והאם לאפשר ביטול סריקה.

בכל עט ניתן ללחוץ על בדיקה לבדיקת ההגדרות.