לחץ על התפריט ולאחר מכן על הגדרות, על נגישות ועל מגע.

בחירה

לא לאפשר שימוש במגע

נגיעה במסך לא תבחר בתאים.

בחירת התא האחרון שנגעת בו

החזק את האצבע על המסך בכדי להדגיש את התאים. כאשר מודגש התא הרצוי הרם את האצבע בכדי לבחור בתא.

בחירת התא הראשון שנגעו בו

הפעל תא מיד לאחר נגיעה בו.

נגיעה והחזקה לבחירה

החזק את האצבע על תא בכדי להפעילו. ניתן לכוון את זמן ההפעלה ואת הופעת שעון ההשהייה.

הדגשה

בנוסף להדגשה ויזואלית, ניתן להשתמש בחיווי שמיעתי עבור משתמשים עם לקויות ראייה.

הקראת תיאור התא – משתמש בקול של המשוב השמיעתי  (ראה 3.3 ) בכדי להקריא למשתמש את הכותרת של התא המודגש.

השמעת צליל – משמיע צליל בכל פעם בה מודגש תא.

תוכל גם לבחור להשמיע צליל כאשר תא נבחר.

מקלדת וירטואלית

לחץ על סמל המקלדת בתחתית התפריט או בפינה הימנית התחתונה של חלון ההגדרות בכדי להשתמש  במקלדת הוירטואלית. אפשרות זו שימושית כאשר משתמשים בטאבלטים  או במחשבים עם מסך מגע.

*טיפ

נגיע והחזקת האצבע על המסך שקולה ל"קליק ימני" על העכבר.