שיתוף באתר הקהילה

במסך היישומים לחץ על התפריט ועל שיתוף. בחר באפשרות אתר הקהילה.

לחץ על הוספה, לאחר מכן בחר יישום ולחץ על הבא.

המערכת מקשרת באופן אוטומטי קטגוריות ליישום. תוכל להוסיף קטגוריות נוספות באמצעות לחיצה על הוספה.

בתיבה תיאור רשום מידע על היישום שלך, בכדי שאנשים ידעו עליו יותר.

כאשר סיימת, לחץ על שיתוף. וודא כי הסרת את כל המידע האישי מהלוח לפני שהעלית אותו לגריד אונליין.

שמור כקובץ יישום

תוכל לייצא קובץ יישום לגיבוי או לשיתוף. במסך היישומים, לחץ על התפריט ולאחר מכן על שיתוף. בחר באפשרות קובץ יישום, סמן יישום אותו ברצונך לשמור, ולאחר מכן לחץ על שמירה ובחר איפה תרצה לשמור אותו.

* טיפ

ניתן להוריד יישומים מאתר הקהילה. במסך היישומים היכנס לתפריט, לאחר מכן לחץ על הוספה ועל אתר הקהילה.

שליחה ל - Grid Player

rid player היא אפליקציה חינמית ל – iOS. ניתן להוריד אותה ב -App Store. תוכל לשלוח יישומים בגריד 3 ל -Grid Player. בשלב זה האפליקציה אינה זמינה ללוחות בעברית.

תצטרך להתחבר לחשבון – Smartbox שלך גם בגריד 3 וגם ב – Grid player.

במסך היישומים, לחץ על התפריט ועל שיתוף. בחר באפשרות Grid Player.

תוכל לראות רשימה של כל היישומים שכבר נמצאים ב Grid player.

חץ על הוספה ובחר יישום אותו ברצונך לשלוח. על המסך יוצג אישור של השיתוף כאשר השליחה תושלם. בפעם הבאה שתרענן את האפליקציה Grid Player, תוכל להשתמש ביישום החדש.

ניתן לקשר לחשבון Smartbox עד שלושה מכשירים של iOS. לחץ על מכשירים בכדי לראות את המכשירים המקושרים לחשבון שלך ולבצע שינויים. שים לב כי Grid Player לא תומך בכל האפשרויות של גריד 3.

לפרטים מלאים, ראה את המדריך למשתמש Grid Player באתר Smartbox.