לחץ על התפריט ולאחר מכן על הגדרות ועל דיבור.

קול לדיבור

בחר בקול המועדף עליך לדיבור. תוכל לכוון את גובה צלילי הדיבור, את מהירות הדיבור ואת עוצמת הדיבור. האפשרויות של גובה ועוצמת הדיבור אינן זמינות בחבילת ההקלטות דובר עברית.

לחץ על בדיקת דיבור בכדי לשמוע את השינויים.

משוב שמיעתי

בחר קול בו התוכנה תשתמש למתן משוב שמיעתי ולהראות התראות למשתמש. ניתן לשמוע את המשוב השמיעתי ברמקול שונה מזה שמשמיע את הדיבור.

דיבור בזמן הקלדה

באפשרותך לקבוע כי התוכנה תקריא את הטקסט הנרשם באזור הכתיבה לאחר כל משפט, כל מילה או כל אות. בחר פעיל/ כבוי עבור כל אחת מההגדרות.

התראות

בחר האם לא להשמיע צלילי התראות כלל, להשמיע התראות בלבד או להשמיע גם צלילי התראות וגם להקריא את ההודעות.

הגדרות כללי היגוי

אם גילית כי מילה לא נאמרת כמו שצריך ניתן לתקן זאת ע"י קביעת כללי היגוי בהגדרות הדיבור.

כתוב את המילה בתיבת הטקסט הימנית, ובתיבת הטקסט השמאלית כתוב את הגדרות ההיגוי הנדרשות (בדרך כלל מילה מנוקדת). לחץ על בדיקה בכדי לשמוע את התיקון ולבצע שינויים נוספים במידת הצורך.

כאשר סיימת לחץ על הוספת כלל היגוי וכלל זה יופיע כעת ברשימת כללי ההיגוי המותאמים אישית למשתמש.

חזור על התהליך בכדי להוסיף כמה מילים שתרצה לרשימה ולחץ על אישור כשתסיים.