רשימות מילים הן דרך נוחה להוסיף במהירות מילים או משפטים ללוח, באמצעות תאים המתמלאים אוטומטית מהרשימה.

יצירת רשימת מילים

סמן את כל התאים אשר תוכנם יקבע בהתאם לרשימת המילים, לחץ על יצירת תא ובחר  בפקודה רשימת מילים בקטגוריה שיחה וכתיבה. לאחר מכן לחץ על אישור. סמן את אחד מהתאים הריקים המקושרים לרשימת המילים ובפקודה מימין לחץ על עריכה.

הקלד את המילים לרשימה, ואחרי כל מילה לחץ על מקש Enter במקלדת. תוכל לבחור  תמונות חלופיות באמצעות לחיצה על מציאת תמונה.

ניתן לשנות את סדר המילים ע"י גרירתן למעלה או למטה ברשימה.

 

אם ברשימה מופיעות יותר מלים מאשר ניתן להכניס בתאים אותם הקצבת לרשימה, תא עוד… יופיע באופן אוטומטי, ויאפשר לגשת למילים הנוספות.

* טיפ

ניתן לערוך רשימות מילים אפילו מבלי להיכנס למצב עריכה. זאת באמצעות לחיצה על התפריט ובחירה באפשרות רשימת מילים.

הוספת מילים מטקסט

תוכל ליצור רשימת מילים באמצעות טקסט מדף אינטרנט, מדואר אלקטרוני, ממסמך או מכל מקור אחר. סמן את הטקסט והעתק אותו. 

התחל בעריכת רשימת המילים, ולאחר מכן לחץ על כלים ועל הוספת מילים מטקסט.

לחץ על המקש הימני של העכבר בתיבת הטקסט הריקה, ובחר באפשרות הדבק. בחר האם תרצה לפצל את הטקסט ולאחר כל שורה או לאחר כל רווח.

כאשר התקבלה הרשימה שרצית, לחץ על הוספה. במידת הצורך תוכל כעט לשנות את התמונות ואת סדר המילים. כשתסיים לחץ על אישור.

* טיפ

גריד 3 מסיר מהרשימה מילים קטנות כמו 'את' ו'של'.תוכל להסיר מילים לא רצויות אחרות ע"י בחירתן בתיבת הטקסט ולחיצה על מקש Delete במקלדת.