סרטונים על גריד לאייפד

יישומים מוכנים
נגן וידאו
הוספת יישום מוכן
נגן וידאו
הוספת יישום ריק
נגן וידאו
ארגון מסך יישומים
נגן וידאו
יצירת תא כתיבה
נגן וידאו
עריכת מספר תאים בו זמנית
נגן וידאו
שינוי גודל לוח וגודל תא
נגן וידאו
יצירת תא כתיבה עם כותרת שונה מהתוכן
נגן וידאו
תאי דילוג
נגן וידאו
תא השמעת צליל
נגן וידאו
שורת משפט וספריות סמלים
נגן וידאו
הסרת גריד לאייפד
נגן וידאו