סרטונים על גריד לאייפד - בחלק ניתן להשתמש גם לגריד 3

יישומים מוכנים
נגן וידאו
הוספת יישום מוכן
נגן וידאו
הוספת יישום ריק
נגן וידאו
ארגון מסך יישומים
נגן וידאו
יצירת תא כתיבה
נגן וידאו
עריכת מספר תאים בו זמנית
נגן וידאו
שינוי גודל לוח וגודל תא
נגן וידאו
יצירת תא עם כותרת שונה מהתוכן
נגן וידאו
תאי דילוג
נגן וידאו
תא השמעת צליל
נגן וידאו
שורת משפט וספריות סמלים
נגן וידאו
הסרת גריד לאייפד
נגן וידאו
הטיות - 1
נגן וידאו
הטיות - 2
נגן וידאו
הטיות - 3
נגן וידאו
הטיות - 4
נגן וידאו
רשימות מילים
נגן וידאו
סדר הפעלת תאים
נגן וידאו
מאגרי תמונות
נגן וידאו
ניקוד - 1
נגן וידאו
ניקוד - 2
נגן וידאו
מאגרי הקלטות
נגן וידאו
יצירת לוח סצנה
נגן וידאו
עוד על רשימות מילים
נגן וידאו