פעילויות למשתמשי מיקוד המבט של Inclusive Technology. מפעילויות בסיסיות עד לפעילויות מתקדמות ומאתגרות.

מגוון אופציות להתאמת הפעילות.

הסדרה כוללת שלוש חבילות -

  • Attention and Looking
  • Exploring and Tracking
  • Choosing and Learning