תוכנית להקנית קריאה וכתיבה לילדים עם צרכים תקשורתיים מורכבים

תוכנית 'סימן קריאה', שפותחה ע"י ידידה לוין ממרכז "אומר", היא תוכנית הוראת מודעות פונולוגית, קריאה וכתיבה לילדים עם
קשיי דיבור חמורים שנבנתה על סמך הספרות המקצועית, תוכניות דומות בשפה האנגלית וניסיון קליני רב שנים. התוכנית הכוללת עקרונות הוראה, שיכולים להשתלב עם הקנית אוריינות בשיטות השונות הקיימות בארץ.

התוכנית כוללת 7 עקרונות הוראה:
  1.  שימוש בהפקות קוליות של התלמיד
  2. שימוש בפלט קולי
  3. שימוש בדיבור פנימי
  4. שימוש במיפוי תחושתי של הפקת הצלילים
  5. שימוש בתומכי זיכרון מותאמים
  6. הוראה מקבילה
  7. הדהית תיווך
ערכת התוכנית כוללת חוברת הדרכה, קופסת כרטיסי אותיות ויישום מותאם בתוכנת גריד 3.
חוברת הדרכה:

החוברת כוללת פירוט של עקרונות התוכנית, פירוט התנאים המאפשרים את התחלת התוכנית, ופירוט דרכי ההקניה של מודעות פונולוגית, הקנית קריאה וכתיבה (איות) של אותיות הא'-ב' והניקוד והקנית קריאה וכתיבה (איות) של מילים. לחצו על הקישור על מנת לקרוא או להוריד את החוברת

קופסת כרטיסי אותיות:

הקופסה כוללת כרטיסים של כול אותיות הא'-ב' מלווים באיורים מתזכרים מותאמים לצלילי סביבה אסוציאטיבים, שאינם דורשים ידע מוקדם לגבי צליל פותח של מילה (כמקובל באיורים בשיטות קריאה אחרות). כמו כן בקופסא כרטיסים של האותיות ללא איורים מתזכרים וכן ערכה כפולה של שקפים של סימני הניקוד המאפשרים בניה של מילים ראשונות.

יישום בתוכנת הגריד 3:

היישום כולל תרגולי אימון המבוססים על עקרון ההשענות על פלט קולי ועבודה עצמאית (ללא הישענות על דיבורו של המורה). התרגילים כוללים אימון במיומנויות מודעות פונולוגית:
חלוקת מילים לצלילים, זיהוי צליל פותח, זיהוי צליל סוגר, זיהוי חריזה, וכן קישור ל'מקלדת פונולוגית' ולזיהוי אותיות וצלילים.

לדף מידע מפורט יותר על התוכנית, לחצו על הקישור

לחוברת ההדרכה, לחצו על הקישור