תא כתיבה מתקדם משמש לשליחת טקסט לאזור הכתיבה. אם בחלון הגדרות תפעיל את האפשרות דיבור בזמן הקלדה, גריד 3 יקריא את הטקסט שיכתב. 

בניגוד לתא הכתיבה "הרגיל", התא המתקדם מאפשר הפרדה מלאה בין התמונות (סמלים) והמילים המוצגות בתא, לבין התמונות והסמלים שישלחו לאיזור הכתיבה, ויוקראו על ידי הגריד. במקרים שבהם אין צורך בהפרדה זו, ומספיק שסמל אחד ישלח לאזור הכתיבה בזמן ההקראה, עדיף להשתמש בתא כתיבה "רגיל". 

 היכנס למצב עריכה על ידי לחיצה על התפריט העליון ולחיצה על כפתור עריכה (או על ידי לחיצה על מקש F11 במקלדת). לחץ על תא ריק ולאחר מכן על יצירת צא.

לחץ על שיחה וכתיבה ולאחר מכן על הבא. בחר ב-תא כתיבה מתקדם.

כתוב את הטקסט בתיבה העליונה ובחר תמונה.

תוכל ללחוץ על מציאת תמונה לצפייה בסמלים מתאימים אחרים. 

 

לחץ על אישור ולאחר מכן על סיום עריכה בתפריט.

 

*טיפ

תוכל לסמן מספר מילים בכדי לבחור סמל אחד לכולן.