פתח את היישום עבורו תרצה לשנות את ההגדרות , לחץ על התפריט ולאחר מכן על הגדרות ועל יישום. (תוכל גם ללחוץ על מקש F10 במקלדת בכדי לגשת ישירות להגדרות). 

תמונה

באמצעות כפתור זה ניתן לשנות את הסמל של היישום המופיע במסך היישומים.

תיאור כללי

תיאור קצר של היישום והשימוש בו.

הגדרות

בחר מה יקרה כאשר המשתמש נוגע באזור הכתיבה (אמור את הטקסט או הזז את הסמן). בחר האם אתה רוצה להשתמש בסמלים באזור הכתיבה. לחץ על ספריית סמלים בכדי לבחור באילו ספריות סמלים תרצה להשתמש.

תיעוד

אם ישנו מדריך אונליין ליישום זה, תוכל לרשום את כתובת המדריך בתיבה זו. כאשר משתמשים ביישום, ניתן לגשת למדריך משורת התפריט.

הגדרות ניתוח מסכם

ניתן להשתמש בניתוח מסכם לקבלת מידע מפורט אודות היישום. תוכל להשתמש בניתוח מסכם לבדיקת עקביות בגודל הלוחות, לבחינת אופן השימוש בספריות הסמלים ולבחינת השימוש בעיצובים.

סיכום

מידע כללי: שם, מספר לוחות ושפה. החלק הזה יריע לך אם ישנם לוחות 'מיותמים' אליהם לא ניתן להגיע מהלוח הראשי.

גדלי לוחות

בדוק האם גדלי הלוחות קבועים בכל היישום. אפשרות זו שימושית במיוחד למשתמשים במגן מקשים.

סמלים

מידע אודות ספריות הסמלים בהן נעשה שימוש. כלי זה עוזר כאשר אתה רוצה לוודא כח נעשה שימוש בספריית סמלים אחידה ביישום, וכאשר אתה רוצה להכין יישומים לשימוש -Grid Player.