במצב עריכה, בחר בתא ולחץ על נגישות תא בלשונית הראשית.

נגישות מלאה

זוהי הגדרת ברירת המחדל. התא יופיע ויגיב לכל רכי הנגישות

נגישות למגע ולעכבר בלבד

ניתן לגשת לתא באמצעות העכבר ובאמצעות מסך המגע בלבד. אפשרות זו שימושית אם אתה רוצה ליצור, למשל, שורת תאים של הגדרות למיקוד מבט. כך המטפל יוכל לכוון הגדרות כמו זמן ההשהיה, אך המשתמש לא יוכל להפעיל בטעות את התאים הללו באמצעות העיניים.

לא נגיש

התא יופיע, אך יהיה בעל גוון אפור בכדי לסמן כי הוא אינו נגיש. אפשרות זו יכולה להיות שימושית בכדי למקד את תשומת הלב של המשתמש במהלך שיעור או אימון.

מוסתר

התא לא יופיע בלוח, למעט במצב עריכה. תוכל להיעזר באפשרות זו בכדי ליצור מראש לוח למשתמש, אך לחשוף אותו בשלבים, בכדי שלא ליצור למשתמש עומס רב מידי.

תאים ריקים

כבחירת המחדל, תאים ריקים אינם מוצגים . בכדי להציג אותם במצב עריכה לחץ על הלשונית מבנה ועל האפשרות תאים ריקים.