תאי דילוג מאפשרים למשתמש לעבור בין לוחות ביישום.

במצב עריכה, לחץ על תא ריק ובחר באפשרות יצירת תא. לאחר מכן לחץ על עבור ל ועל הבא.

מצא את הלוח הרצוי מתוך היישום, בחר בו ולחץ על אישור כדי ליצור את תא הדילוג.

* טיפ

תוכל במהירות ליצור או לערוך תא דילוג על ידי לחיצה על Ctrl + J במקלדת.

דילוג ללוח חדש

לחץ על לוח חדש, בחר במספר השורות והעמודות, תן ללוח שם ולחץ על אישור. לוחות חדשים תמיד יכילו תא דילוג ללוח הקודם.

דילוג לעותק של לוח קיים

בכדי להשתמש בלוח קיים כתבנית ליצירת לוח חדש, בחר בלוח הקיים, לחץ על העתקת לוח, תן שם ללוח החדש ולחץ על אישור.

דילוג ללוח הראשי או דילוג ללוח הקודם

שני תאי הדילוג המיוחדים הללו יעבירו את המשתמש ללוח הראשי או ללוח הקודם בו הוא ביקר.

* טיפ

תוכל להשתמש בכפתור עבור ללוח מקושר, בכדי לעבור ללוח החדש מבלי לצאת ממצב עריכה. תוכל לעשות זאת גם באמצעות לחיצה על Ctrl + F במקלדת.