גריד 3 מאפשר למשתמשים ברמות מיומנות שונות לשלוח הודעות טקסט (SMS) באמצעות טלפון סלולרי עם מערכת הפעלה אנדרואיד המחובר למחשב.

מדריך זה מבוסס על סדרת יישומים שהעלינו לגריד אונליין. הסדרה מתחילה ביישום הפשוט ביותר, זה הדורש את רמת המיומנות הנמוכה ביותר, והולכת ומתקדמת אל עבר הקניית יכולות שימוש מתקדמות. אל כל אחד מהיישומים מתלווים לוחות תקשורת, המאפשרים לשוחח עם המשתמש על מה שלמד ועל חווית השימוש. הסדרה כוללת גם תוסף אותו ניתן לצרף ללוח התקשורת הרגיל של המשתמש ולאפשר לו לשלוח ב SMS כל מסר אותו הוא כתב בלוחות התקשורת הרגילים שלו.אנחנו ממליצים להתקדם עם המשתמש באופן הדרגתי עד לשלב המתאים לו. בכל שלב ניתן לעצור על מנת לאפשר לו להתנסות ולהפנים את התהליך ע"י שימוש וע"י שיחה, בטרם הוא עובר לשלב הבא.

להורדת היישומים רשום את מילת החיפוש "מיסרונים" בגריד אונליין והורד את היישומים הבאים:

 1. מיסרונים לילדים - שלב 1
 2. מיסרונים לילדים - שלב 2
 3. מיסרונים לילדים - שלב 3
 4. תוסף מיסרונים ללוח תקשורת

דרישה מקדימה:

על מנת לאפשר משלוח SMS מגריד 3 יש לחבר את המחשב לטלפון סלולרי עם מערכת הפעלה אנדרואיד, להתקין בטלפון אפליקציה בשם Remote Phone ולהתקין במחשב תוכנה בשם Call Center. הסבר מפורט על התהליך נמצא בדפי ההדרכה שסופקו עם התוכנה.

לקבלת עזרה בחיבור גריד 3 לטלפון, ניתן לפנות למרכז התמיכה שלנו בטלפון 077-2114010.

מיסרונים לילדים - שלב 1 (SMS ראשוני לילדים)

זוהי הרמה הפשוטה ביותר. הנמען נקבע מראש ועל המשתמש רק לבחור את ההודעה. ההודעה תוקרא למשתמש ותשלח לנמען.  

התהליך:

 1. בלוח הראשי הקש על תא "שליחת SMS".
 2. בחר את אחד המסרים המוצגים בתאים הירוקים והקש עליו. ההודעה תשלח.
 3. התוכנה תשלח את ההודעה, תקריא למשתמש את ההודעה שנשלחה ותיתן לו משוב שההודעה נשלחה.


 

על מנת לשוחח על החוויה:

 1. בלוח הראשי הקש על התא "בוא נדבר על זה".
 2. המשתמש יועבר ללוח תקשורת פשוט המאפשר לו לספר מה עשה (בחירה מתוך 3 אפשרויות).
 3. על מנת לאפשר למשתמש לשתף בתחושתו, הקש על התא "איך הרגשתי".

התאמות:

 1. את מספר הטלפון של הנמען ואת תוכן ההודעות ניתן לשנות ישירות בכל אחד מתאי הלוח "שליחת SMS" – עבור למצב עריכה, בחר את התא שאתה רוצה לשנות ובצע את השינויים המתאימים:
  1. לשינוי מס' הטלפון של הנמען הקש על הפקודה מיסרון מיידי בצד ימין של המסך ורשום את המספר בשדה מספר (שים לב, בלוחות שהורדת מגריד אונליין המספר חסר).
  2. לשינוי ההודעה, רשום את ההודעה בשדה הודעה שמתחתיו.
  3. הקש עתה על הפקודה השמע טקסט שמתחתיה, ורשום שוב את ההודעה הנשלחת (פקודה זו מקריאה למשתמש את ההודעה).
  4. שנה את התמונה ואת כותרת התא בהתאם למסר ו/או לנמען.
 2. שים לב כי ניתן לקבוע נמען שונה לכל תא.
 3. בהתאם ליכולות והעדפות המשתמש ניתן להגדיל או להקטין את מספר ההודעות (ליצירת תא הודעה חדש מומלץ להעתיק תא קיים).
 4. לוחות התקשורת ("בוא נדבר על זה") ניתנים להתאמה באופן הרגיל ואינם קשורים ללוח שליחת ה SMS.
  1. הלוחות מבוססים על מנגנון של רשימת מילים שמקל על העריכה.
  2. לשינוי המבעים בלוחות התקשורת הקש על שורת התפריט ועל האפשרות רשימת מילים מימין.
  3. בחלון שנפתח ניתן להוסיף, למחוק ולשנות את המבעים ואת הסמלים.


 

תוך שימוש ביישום המשתמש לומד ומפנים ש:

 1. אני יכול לתקשר עם מישהו גם כשהוא רחוק.
 2. אני יכול לבחור מה לומר לו.
מיסרונים לילדים - שלב 2

זוהי הרמה השניה, שבה הנמען להודעה נבחר ע"י המשתמש. שאר התהליך דומה ליישום הקודם.

התהליך:

 1. בלוח הראשי הקש על תא "שליחת SMS".
 2. בחר את איש הקשר שברצונך לשלוח לו הודעה, מתוך מאנשי הקשר המוצגים בתאים.
 3. בחר את ההודעה שברצונך לשלוח לאיש הקשר, מתוך אחת ההודעות המוצגות בתאים הירוקים.
 4. הקש על התא "שליחה".
 5. התוכנה תשלח את ההודעה, תקריא למשתמש את ההודעה שנשלחה ותיתן לו משוב שההודעה נשלחה.


 

על מנת לשוחח על החוויה:

 1. בלוח הראשי הקש על התא "בוא נדבר על זה".
 2. המשתמש יועבר ללוחות תקשורת מעט יותר מפורטים, המאפשרים לו לספר למי שלח הודעה, מה היה תוכן ההודעה ומה הרגשתו.

התאמות:

 1. הנמענים האפשריים ומספרי הטלפון שלהם נלקחים מאנשי הקשר של המשתמש. על מנת להוסיף או לשנות נמענים, יש להוסיף או לשנות את פרטי אנשי הקשר של המשתמש. לעריכת אנשי הקשר פתח את חלון הגדרות בשורת התפריט ובחר מימין באפשרות אנשי קשר – עליך להגדיר שם ומספר טלפון ומומלץ להוסיף גם תמונה ברורה של איש הקשר.
 2. על מנת להקל על התאמת ההודעות למשתמש, ההודעות מאורגנות באמצעות המנגנון של רשימת מילים. לשינוי ההודעות הקש על שורת התפריט ועל האפשרות רשימת מילים מימין. בחלון שנפתח ניתן להוסיף, למחוק ולשנות את ההודעות ואת הסמלים.
 3. בהתאם ליכולות והעדפות המשתמש, ניתן להגדיל או להקטין את מספר ההודעות. במידה ותוגדרנה ברשימה יותר הודעות ממספר התאים בלוח, התוכנה תציג תא עוד שיאפשר למשתמש להגיע להודעות הנוספות.
 4. לוחות התקשורת ("בוא נדבר על זה") ניתנים להתאמה באופן הרגיל ואינם קשורים ללוח שליחת ה SMS. גם לוחות אלו מאורגנים תוך שימוש ברשימות מילים.

תוך שימוש ביישום המשתמש לומד ומפנים ש:

 1. אני יכול לבחור עם מי אני רוצה לתקשר ואני יכול לבחור מה לומר לו.
 2. אני יכול להפריד בין ה"מי" ל"מה" של הסעיף הקודם.
מיסרונים לילדים - שלב 3

זוהי השלב המתקדם ביתר. המשתמש נחשף לתהליך המלא – בחירת הנמען, בחירת ההודעה, משלוח ההודעה, המתנה לתשובה, קבלת התשובה. 

התהליך:

 1. בלוח הראשי הקש על תא "שליחת SMS".
 2. בחר את איש הקשר שברצונך לשלוח לו הודעה, מתוך מאנשי הקשר המוצגים בתאים.
 3. בחר את ההודעה שברצונך לשלוח לאיש הקשר, מתוך רשימת ההודעות המוצגות בתאים הירוקים.
 4. הקש על התא "שליחה".

לאחר משלוח ההודעה המשתמש יועבר ללוח שבו הוא יכול לראות את היסטורית ההודעות שלו עם הנמען, ובו גם תוצג תגובת הנמען. בלוח זה הוא יכול לעבור בין הודעות שונות, וע"י בחירה באפשרות "הקראה", להקשיב להודעה.על מנת לשוחח על החוויה:

 1. בלוח הראשי הקש על התא "בוא נדבר על זה".
 2. המשתמש יועבר ללוחות תקשורת מפורטים יותר, המאפשרים לו לספר למי שלח הודעה, מה היה תוכן ההודעה ומה הרגשתו.

התאמות:

 1. הנמענים האפשריים ומספרי הטלפון שלהם נלקחים מאנשי הקשר של המשתמש. על מנת להוסיף או לשנות נמענים, יש להוסיף או לשנות את פרטי אנשי הקשר של המשתמש. לעריכת אנשי הקשר פתח את חלון הגדרות משורת התפריט ובחר מימין באפשרות אנשי קשר – עליך להגדיר שם ומספר טלפון ומומלץ להוסיף גם תמונה ברורה של איש הקשר.
 2. על מנת להקל על התאמת ההודעות למשתמש, ההודעות מאורגנות באמצעות המנגנון של רשימת מילים. לשינוי ההודעות בלוחות התקשורת הקש על שורת התפריט ועל האפשרות רשימת מילים. בחלון שנפתח ניתן להוסיף, למחוק ולשנות את ההודעות ואת הסמלים.
 3. בהתאם ליכולות והעדפות המשתמש ניתן להגדיל או להקטין את מספר ההודעות. במידה ותוגדרנה ברשימה יותר הודעות ממספר התאים בלוח, התוכנה תציג תא עוד שיאפשר למשתמש להגיע להודעות הנוספות.
 4. לוחות התקשורת ("בוא נדבר על זה") ניתנים להתאמה באופן הרגיל ואינם קשורים ללוח שליחת SMS. גם לוחות אלו מאורגנים תוך שימוש ברשימות מילים.

תוך שימוש ביישום המשתמש לומד ומפנים ש:

 1. אני יכול לבחור עם מי אני רוצה לתקשר ואני יכול לבחור מה לומר לו
 2. אני יכול להפריד בין ה"מי" ל"מה" של הסעיף הקודם.
 3. אני יכול להמתין לתשובה ולקרוא אותה / להקשיב לה.
 4. אני יכול לראות את כל מה ששלחתי לנמען בעבר, ומה שהוא ענה לי.
תוסף מיסרונים ללוח תקשורת

יישום זה הוא האחרון בסדרה, והוא מיועד למשתמשים המבינים היטב את הנושא - ילדים ומבוגרים כאחד. היישום מאפשר למשתמש להפוך את המשפט שנרשם באזור הכתיבה של לוח תקשורת להודעת SMS.

היישום מורכב מארבעה דפים. על מנת להשתמש בו, יש להעתיק את כל הדפים ליישום שאליו רוצים להוסיף את יכולות ה SMS.

לאחר מכן יש להוסיף דילוג ללוח החדש תוסף מסרונים – ראשי בכל מקום בו רוצים לאפשר משלוח SMS. בדרך כלל מספיק ליצור את הדילוג הזה בדף הראשי של לוחות התקשורת.

קיימת גם אפשרות להעתיק רק את התא שלח SMS שבלוח תוסף מסרונים – ראשי לכל לוח שבו מעוניינים לאפשר למשתמש להפוך את אזור העבודה להודעת SMS.

לאחר מכן השימוש פשוט. אם המשתמש רוצה לשלוח את תוכן אזור העבודה:

 1. לחץ על "שלח SMS" (התא החדש שהוספנו ליישום).
 2. בחר את איש הקשר אליו תרצה לשלוח את ההודעה.
 3. שלח את ההודעה ועבור ללוח הצפייה בהיסטוריית ההודעות עם משתמש זה, ובתגובתו להודעה החדשה.